Životopis

Koudelka Josef * 1877 Klobouky u Brna – † 1960

Narodil se 4. 2. 1877 v Kloboukách u Brna. Malíř, žák a absolvent pražské akademie u prof. Sequense, Pirnera, Brožíka a Schwaigera. Věnoval se portrétování a pilnému studiu na moravském Slovácku. Odtud pochází řada podobizen a mnoho studií různých slovenských typů.

Absolvoval studijní pobyty v Lublani a Itálii, po návratu pracoval převážně na Horňácku spolu s Františkem Úprkou, byl členem SVU Mánes, měl řadu výstav a zastoupení v galeriích, včetně galerie Národní, patřil vedle Úprky a Frolky k předním folklórním malířům.

Byl rovněž jeden z nejprodávanějších malířů postav ze Slovácka již za svého života. O jeho díla byl velký zájem v zahraničí v rodinách emigrantů, kteří chtěli mít kousek rodného kraje ve svém novém domově.

 

S časem se měnily i signatury Josefa Koudelky, dokonce se podle signatury dá zařadit z kterého období pochází dané dílo...

Zde je najdete alespoň přibližně chronologicky zobrazené...

 

Signatura 4 Signatura 5

Tyto signatury můžeme najít na dílech z období, kdy se Koudelka svou tvorbou snažil napodobit styl Joži Úprky... Zpravidla bývají ceny těchto děl podstatně nižší...

Signatura 3

Signatury tohoto stylu můžeme najít na dílech jakéhosi Koudelkova meziobdobí... Většinou jsou to díla různé kvality a umělecké hodnoty.

Signatura 1 Signatura 6

Signatura 2 Signatura 7

Tyto signatury pocházi z pozdějšího období, bohatšiho na kvalitnější díla. Většinou je můžeme najít na obrazech které již mají Koudelkův osobitý styl, ale i na hodně obrazech malovaných pro komerční účely tehdejší doby...

 


Přeskočit na obsah

  • Úvod
  • Životopis
  • Aukční výsledky
  • Obrazy
  • Obrazy k prodeji